Aanpak

Observatie

Aanpak en observatie

Aanpak

Bij de behandeling van Morbide Obesitas wordt in de meeste gevallen nagegaan of een “conservatieve benadering” van het probleem kan helpen. In samenspraak met een eetpsycholoog, diëtiste en fitnesscentra wordt dan een behandeling opgestart. Desgevallend wordt de behandeling ondersteund met medicatie.

Afhankelijk van de patiënt in kwestie, kan worden besloten wordt tot een chirurgische ingreep. Voor de heelkundige indicatiestelling volgen we de wetenschappelijke Sages normen (link met http://www.sages.org of document waarin deze normen staan opgenomen) welke niet identiek zijn aan de RIZIV terugbetalingscriteria (link met kostprijs). Voor obesitas bij kinderen wordt er samengewerkt met gespecialiseerde centra.

Volgende bariatrische  oplossingen worden aangeboden: IGB, lap banding, lap sleeve gastrectomie, laparoscopische sleeve plication, lap gastric bypass, lap mini bypass (of omega bypass), Scopinaro en duodenal switch (link naar ingrepen).

Bijzonder belangrijk bij de behandeling van Obesitas (ongeacht de gekozen behandeling) is de Follow-up van onze patiënten (link naar nazorg); in het bijzonder het opvolgen van  gewichtsevolutie, de effecten op de  comorbididiteiten, tijdig onderkennen van verwikkelingen, zo nodig tijdig bijsturen van de leefgewoontes…. Om U de patiënten zo optimaal mogelijk bij te staan, hebben wij een opvolgingsschema voor de eerste lijn uitgewerkt en zorgen wij steeds bereikbaar te zijn voor de patiënten.

De Observatie

Nadat er op de raadpleging een intakegesprek van ongeveer 1 u heeft plaatsgevonden wordt er een afspraak gemaakt voor een multidisciplinaire obervatie.
Deze observatie vereist een opname in het dagziekenhuis op een maandag van 7u30 tot de middag.
U dient nuchter te zijn bij opname.
Volgende onderzoeken worden gepland:

  • bloedname
  • consult bij de endocrinoloog
  • consult bij de psychiater
  • consult bij de dietiste
  • echografie van de buik
  • gastroscopie (indien nodig)
  • hartonderzoek (indien nodig)
  • onderzoek bij de longarts (indien nodig)


Na 1 week worden de resultaten en de behandelingsmogelijkheden samen met de chirurg besproken.


Top