Introductie

Obesitas is een chronische ziekte waarbij de overmaat aan lichaamsvet de gezondheid kan schaden en kan leiden tot de ontwikkeling van onder andere diabetes, hart- en vaatlijden, slaapapnoe en hypertensie. Hierdoor lopen mensen met ernstige zwaarlijvigheid het risico op voortijdig overlijden.  Het aantal personen met obesitas stijgt jaarlijks.

Overgewicht kan gepaard gaan met ernstige gezondheidsproblemen bijname oa. Hoge bloeddruk (hypertensie), suikeziekte (diabetes mellitus), slaapapnoe (OSAS) ….

Overgewicht wordt in het algemeen bepaald aan de hand van de Body Mass Index (BMI). Dit is het quotiënt van enerzijds het gewicht in kg en anderzijds het kwadraat van de lengte (uitgedrukt in meter). Het resultaat wordt uitgedrukt in kg/m². Men spreekt van overgewicht als de BMI hoger is dan 25 kg/m². Wanneer de BMI meer dan 30 kg/m² bedraagt, wordt overgewicht beschouwd als obesitas. Er is sprake van ernstige (severe) obesitas als de BMI groter is dan 35 kg/m² en van morbide obesitas als de BMI groter is dan 40 kg/m²

 

 


Voor de behandeling van obesitas bestaan er verschillende methoden. Enerzijds kan men de voedingsgewoonten aanpassen, de frequentie, duur en intensiteit van het bewegen verhogen of farmacologische middelen gebruiken.Anderzijds wordt er beroep gedaan op een chirurgische ingreep om het gewichtsverlies te realiseren. Deze chirurgische ingrepen worden samengevat onder de term bariatrische chirurgie.

                    

Dr. VAN DAELE heeft zich - naast de klassieke heelkundige behandelingen - toegelegd op de chirurgische behandeling van terugvloeiend maagzuur (gastro-esofagaal reflux of GERD) en obesitasheelkunde (Bariatrische Heelkunde).

Dr. VAN DAELE kan bogen op 15 jaar ervaring in de Bariatrische heelkunde waarbij nagenoeg 3000 patiënten behandeld werden.

  Dr. Guy Van Daele

  Bariatrisch Chirurg

Top