Ingrepen

IGB (maagballon)

Maagballon (Intragastricballoon)
Dit is geen operatie maar een gastroscopische manipulatie onder verdoving.
Dit betekent dat de maagdarmspecialist met behulp van een flexibele glasvezelcamera een ballon in de maag plaatst die vervolgens wordt gevuld met 600cc vocht.

Maagballon


Werking
Deze ballon neemt zoveel plaats in de maag in dat er nog maar weinig voedsel bij kan. De patiënt zal dus per maaltijd minder kunnen eten. In zekere zin is dit dus een maagverkleinende ingreep. Net zoals bij een maagband dus zal de patiënt zich aan strenge dieetregels moeten houden en vooral de vloeibare calorieën moeten vermijden.


Beperkingen
De maagballon mag slechts zes maand in de maag blijven zitten. Daarna moet hij met de gastroscoop worden verwijderd. Indien hij langer blijft zitten kan hij de maag beschadigen of zelf stuk gaan en vervolgens een verstopping van de darm veroorzaken.
Dit betekent echter wel dat de patiënt slechts zes maanden de tijd heeft om het vooropgezette resultaat te bereiken. Een goede begeleiding en opvolging is dan ook erg belangrijk.


Indicaties.
In ons centrum wordt de maagballon gereserveerd voor twee types patiënten :

 • Patiënten die te zwaar zijn om onmiddellijk een ingrijpende operatie te ondergaan en best eerst wat gewicht verliezen zodat een aanvaardbaar operatie-risico wordt bereikt.
 • Patiënten die niet zwaar genoeg zijn om een ingreep te verantwoorden maar toch een hulpmiddel nodig hebben omdat het met voeding en extra beweging alleen niet zo goed lukt.

Resultaten
Alleen wanneer voor een totaalaanpak wordt gekozen waarbij ook veranderingen in eetgewoonten en levensstijl worden gerealiseerd kan het beoogde resultaat bereikt worden. Begeleiding door het professioneel team van obesitaskliniek Heusden is dan ook onontbeerlijk.

De maagband of Lap Band

Lap Band

De operatie
De ingreep gebeurt via een kijkoperatie. Er wordt een siliconenband met aan de binnenzijde een ballon rond de bovenzijde van de maag geplaatst. Deze band is via een leiding met een poortje (port a cath) verbonden. Het poortje wordt thv. de linker flank geplaatst. Via het poortje kan er vloeistof in de band ingespoten worden waardoor de ballon opgeblazen wordt en er thv. de band een vernauwing optreedt. Zo ontstaat er boven de band een klein maagje.
De maag wordt niet gesneden en alhoewel deze methode niet de beste resultaten geeft is zij omkeerbaar en zal er in principe geen beschadiging van de maag optreden. Het voordeel is ook dat de opening op maat van de patient kan ingesteld worden.
Bij het ontwaken hebt u enkel een infuus.
U dient 24 uur in het ziekenhuis te verblijven.

Na de operatie
U zal minder kunnen eten en het hongergevoel zal afnemen. De dietiste komt U de nodige informatie verstrekken en U dient het dieet strikt te volgen.
Het is zeer belangrijk dat U goed kauwt (20X) en plet. Snoepen (inname van soft calorie zoals bv. chocolade, frisdrank, ijskreem, mayonaise enz) dient vermeden te worden gezien dit het resultaat negatief kan beïnvloeden.

Na enkele weken wordt op de raadpleging bij de chirurg de band opgespoten. Dit dient gemiddeld 2 tot 3x te gebeuren. Jaarlijkse controle is aangewezen.

Zwangerschap
Bij zwangerschap wordt de band best opengezet

Resultaten
Het is zeer belangrijk dat U zich aan de vooschiften van het dieet houdt en dat U actief meewerkt. Deze operatie is een louter een maagverkleing en U dient soft calorie voedsel die gemakkelijk de vernauwing passeert te verwmijden. Bewegen is een must.
Verlies van 60 tot 70% van het overgewicht is te verwachten.

Complicaties

 • Obstructie van de maagdoorgang:  dit kan gebeuren door inname van een te grote voedselbrok. Het bandje dient dan via de poort gelost te worden. U dient de chirurg te contacteren.
 • Infectie van de band en/of erosie (<2%): de band of de poort kan infecteren. Dit kan wijzen op een doorgroei van de maagring in de maag. Soms is er pijn in de bovenbuik of aan het poortje. Veelal zijn er geen symptomen buiten dat er geen gewichtsverlies meer is niettegenstaande de band opgespoten is.Bij erosie dient de band verwijderd te worden.
 • Poortinfectie zonder erosie: de poort dient dan verwijderd te worden en kan desgevallend na 3 tot 6 maand op een andere plaats geplaatst worden.
 • Lek thv. de band, leiding of poortsysteem (< 4%). Het materiaal kan vervangen worden.
 • Slipping of pouching van de band ( 5 tot 10). Het maagje boven de band kan geleidelijk aan groter worden totdat U nog moeilijk kan eten of drinken. Meestal moet u frequent braken en is er zure oprisping (dit kan ook het gevolg zijn van een voedselbrok, een te strak opgespoten band of een slokdarmontsteking). De band dient dan herplaatst (indien aangewezen), of verwijderd te worden. Indien medisch noodzakelijk kan er gekozen worden voor een ander type van oepratie.

Als er bij een maagbandje plotse veranderingen (braken, zure oprispingen, infecties enz.) optreden is het noodzakelijk dat U onverwijld uw chirurg of huisarts raadpleegt.

Deze ingreep geeft geen garantie op blijvend succes.

Operatie bekijken opDruk af in PDF

De Sleeve Gastrectomie

Lap Sleeve

De ingreep
De ingreep wordt uitgevoerd met een kijkoperatie. De buitenzijde van de maag wordt met nietjes (staplers) voor ¾ weggenomen zodat er een restmaag overblijft van 150 à 200cc.
Deze operatie heeft naast een maagverkleinend effect ook een hormonale werkin en een gunstig effect op suikerziekte.
Naast minder voedingsinname verminderd ht hongergevoel aanzienlijk.
De resultaten zijn te vergelijken met de bypass (mits u niet snoept). De lange termijn resultaten zijn minder gekend.
De operatie duurt ongeveer 1u30 en de opnameduur is 2 tot 3 dagen.
U ontwaakt met een infuus, blaassonde ,maagsonde en een drain. De maagsonde en blaassonde worden meestal na 1 dag verwijderd. De drain wordt verwijderd als er niet te veel wondvocht verloren wordt.

Dieet
Voor u ontslagen wordt komt de dietiste langs die u de nodige instructies zal uitleggen en bezorgen. U dient deze strikt te volgen.

Na de operatie
Door de maagverkleining is er een vermindering van de voedseliiname en zal u een snel verzadigingsgevoel ondervinden. U dient de dieetvoorschriften strikt te volgen. Na 2 jaar zal het gewicht zich stabiliseren.

Controles
Eerste jaar 3x bij de chirurg en tussendoor bij de huisarts. Na 6 maand wordt het bloed geconroleerd door de huisarts. Het 2 de jaar zijn er 2 controles en nadien is jaarlijkse controle aangewezen.

Complicaties

vroegtijdig  

 • beschadiging van een orgaan bv. Milt
 • bloeding
 • abces
 • pancreasonsteking
 • lek (fistel) tot 1%, soms dient er geheropereerd te worden of dient de fistel behandeld te worden dmv. een stent
 • flebitis en longembolen, om dit maximaal te voorkomen worden er na de operatie bloedverdunnende spuitjes gegeven ( 10 tot 21 dagen)
 • longontsteking
 • urineweginfectie
 • complicaties van de anesthesie (cfr. informed consent anesthesie)

laattijdig

 • braken en zure oprisping: hiervoor worden medicaties voorgeschreven en dient u ons te contacteren om desgevallend het dieet aan te passen
 • niet het gewenste resultaat: desgevallend kan de operatie dan omgevormd worden tot bv. een bypass.


Wanneer dient U uw huisarts of de chirurg na de operatie te contacteren:

 • bij aanhoudende temperatuur
 • rillingen
 • hevige buikpijn
 • ademhalingsproblemen en aanhoudend hoesten
 • abnormaal vochtverlies via de wonden
 • aanhoudend braken

Belangrijk na een vermageringsoperatie is dat U indien er zich een probleem stelt U onverwijld uw huisarts of specialist contacteert.

Bekijk de operatie:Druk af in PDF

Gastric Sleeve Plication of Imbrication

De gastric sleeve plication is een nieuw restrictieve ingreep. De resultaten op (korte) termijn zijn te vergelijken met die van de gastric bypass of sleeve resectie. Lange termijn resultaten zijn echter nog niet gekend.
Het is een veilige ingreep met korte operatieduur (60 min) waarbij de maag niet gesneden wordten er geen nietjes worden gebruikt. De kansen op een lek zijn minimaal in tegenstelling met de gatric bypass en de sleeve resectie.

Lap Sleeve Plication

Procedure:
De operatie is te vergelijken met een sleeve resectie met dit verschil dat er geen deel van de maag weggenomen wordt. De maag wordt in verschillende lagen genaaid.


Voordelen

 • de ingreep wordt uitgevoerd met een kijkoperatie
 • gewichtsverlies is te vergelijken met de gastric bypass en de klassieke sleeve
 • nagenoeg geen kans op lekkage
 • minder kans op bloeding
 • geen dumping syndroom
 • er wordt geen vreemd materiaal gebruikt zoals bij een bandje
 • er zijn geen complicaties typisch voor de band: erosie, slipping, poortinfectie


Nadelen

 • geen lange termijn resultaten gekend
 • omkeerbaarheid niet zeker


Symptomen na de operatie

 • misselijkheid en braken (tijdelijk)
 • speekselvloed (tijdelijk)
 • reflux

Bekijk video:Afdrukken in PDF


Gastric bypass

Gastric Bypass

De operatie
De operatie gebeurt via een kijkoperatie. Er wordt een kleine maag gemaakt (20-25cc) waardoor u minder kan eten en het hongergevoel verminderd. Verder wordt er een dundarm bypass uitgevoerd klassiek van 1,5m waardoor er minder calorien worden opgenomen. De gallis (biliopancreatische lis) heeft normaal gezien een lengte van 75 cm. Door de veranderingen in de hormonale huishouding (secretines) zal o.a het hongergevoel sterk afnemen. Veel patiënten ondervinden het dumpingsyndroom (tot 60%). U wordt dan misselijk (hartkloppingen , zweten, moeheid enz) bij inname van suikers.
Na de ingreep is de grote restmaag en twaalfvingerige darm moeilijker te onderzoeken ( kan wel met een dubbelballonendoscopie). De galblaas wordt mogelijks tijdens de ingreep verwijderd.

Wat kan u verwachten?
Er treed een relatief snel gewichtsverlies op dat zich op termijn stabiliseert tot gemiddeld 70% van het overgewicht. Wat vooral belangrijk is is dat de comorbiditeiten ( zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, cholesterol, slaapapnoe…), die samen gaan met het overgewicht, verbeteren of zelfs verdwijnen. 9 op de tien patiënten met suikerziekte zal zijn medicatie snel kunnen afbouwen of zelfs kunnen laten ( na 3 tot 6 maand).

Complicaties:
De gastric bypass is een grote operatie. En mede door het gewicht is er een grotere kans op complicaties.

vroegtijdige complicaties (niet volledig)

 • bloeding of beschadiging van een buikorgaan
 • longontsteking
 • hartproblemen
 • naadlek
 • urineweginfecties
 • bemoeilijkte doorgang doorheen het maag-darmstelsel (meestal tijdelijk)
 • thrombose en longembool
 • ...


De kans op deze complicaties is relatief klein (2 tot 5%). De kans op overlijden aan deze complicaties bedraagt 0,5% (litteratuur)
Bij heringrepen (na voorafgaande vermageringsoperatie) kunnen deze complicaties hoger zijn.

laattijdige complicaties

 • vertraagde wondheling door de aanwezigheid van een belangrijke vetlaag
 • littekenbreuk
 • interne herniatie
 • galstenen: verhoogde kans op het vormen van galstenen bij het vermageren
 • vitamine en sporenelementen te korten: de huisarts zal volgens schema op bepaalde tijdstippen hiervoor een bloedname uitvoeren en de nodige correcties aanbrengen
 • haarverlies (tijdelijk)
 • vernauwen van de maaguitgang : dit kan meestal zonder operatie opgelost worden
 • maagzweren en ontstekingen
 • opnieuw gewichtstoename door uitzetten van het kleine maagje of verbreden van de maaguitgang
 • ontstaan van een gastrogastrische fistel: dit is een verbinding tussen de kleine en grote maag (zelden)
 • ...

Hospitalisatie duur
Meestal 2 tot 3 overnachtingen

Werkonbekwaamheid
3 tot 4 weken. De eerste 2 weken zwaar tillen vermijden

Dieet
U krijgt de nodige informatie van de diëtisten. U dient dit nauwgezet te volgen. Bij vragen of problemen hieromtrent kan u steeds bij ons terecht ( tel: 011420872)
Lichaamsbeweging is belangrijk. Wij adviseren patiënten zich desgevallend in te schrijven bij een fitnesscenter.

Zwangerschap
Best wordt u nit zwanger de erste 12 maanden na de operatie. Zwangerschap op zichzelf is geen probleem (integendeel).

Alcohol
Denk eraan dat alcohol snel in de bloedbaan opgenomen wordt. Dus uitkijken bij het besturen van een wagen en dgl.

Bekijk video: 

 
Afdrukken in PDF


De omega of mini bypass

Omega mini bypass

De omega of mini bypass is een variant van de gastric bypass. De operatie gebeurt via een kijkoperatie. Eerst wordt er een sleeve gastrectomie verricht waarbij het buitenste gedeelte van de maag wordt gescheiden van de kleine maag of weggenomen. Daarna wordt er een bypass met een gallis (biliopancreatische lis) van 2 m uitgevoerd.
Deze ingreep heeft dezelfde resultaten als de gastric bypass. Er dient slecht 1 naad aangelegd te worden waardoor de ingreep eenvoudiger is en er minder complicaties optreden.
De mogelijke verwikkelingen zijn die van een gastric bypass.

 

Top